Srs užsienio prekybos sistemos projektui. APIE KOMPANIJĄ


Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Kvietimo kodas Vykdoma veikla - maisto gamybos ir prekybos įrangos eksploatacinė priežiūra, pastatų vidaus ir išorės įrengimas, remontas bei priežiūra.

srs užsienio prekybos sistemos projektui

Įmonė nuo pat savo veiklos pradžios paslaugas atlieka visoje Lietuvoje. Taip pat buvo išplėstas ir Kauno padalinys.

srs užsienio prekybos sistemos projektui

Įmonėje šiuo metu nėra vykdomas kompleksiškas, sistemingas veiklos gerinimas, vykdomi procesai nėra standartizuoti. Pagrindinės rinkos, kuriose įmonė veikia - tai Lietuva, Latvija ir Estija. Įmonė užmezgė kontaktus su Vokietijos ir Skandinavijos bendrovėmis.

srs užsienio prekybos sistemos projektui

Norint plačiai išvystyti šiose rinkose veiklą, užsakovai bei partneriai reikalauja, kad įmonė būtų įsidiegusi vadybos sistemas pagal ISO ir OHSAS standartus bei jas sertifikavusi. Įmonė, įsidiegus šiuolaikiškas valdymo sistemas kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatossiekia efektyviai valdyti veiklas, bus aiškesnės atsakomybės, išplėsti paslaugų tiekimą Lietuvos, Skandinavijos bei Vokietijos rinkose, įgauti konkurencinį pranašumą, gerinti įmonės įvaizdį, darbuotojų lojalumą, didinti darbo našumą, valdyti nelaimingus atsitikimus darbe, mažinti susirgimus profesinėmis ligomis.

Įmonei svarbu išlikti patraukliai akcininkams, klientams, darbuotojams, tiekėjams, partneriams bei visuomenei, todėl tarptautinių standartų diegimas ISO ir OHSAS padės vienodai suprasti procesus ir sistemą, padidins galimybę dalyvauti skelbiamuose konkursuose savarankiškai, susirasti partnerių ir taip padidins užsakymų srautą, didinti produktyvumą.

srs užsienio prekybos sistemos projektui

Paraiškų informacija.