Naujosios zelandijos vertybinių popierių biržos galimybės


naujosios zelandijos vertybinių popierių biržos galimybės

Kliento VP atskiriami nuo kitų asmenų banko, kitų banko klientų, centrinio depozitoriumo, kitų centrinio depozitoriumo dalyvių VP. VP nuosavybės registravimas ir investuotojo identifikavimas Žemesnysis banko apskaitos lygis. Aukščiausiasis depozitoriumo apskaitos lygis.

Naująją STO HYBSE vertybinių popierių biržą pradeda Mauricijus

Bankroto rizika AB SEB banko ar centrinio depozitoriumo bankroto atveju kliento VP negali būti panaudoti AB SEB banko ar centrinio depozitoriumo kreditorių reikalavimams tenkinti, tačiau bankroto procedūros metu gali būti sudėtingiau  nustatyti klientui priklausančius VP, jų skaičių ir toks nustatymas gali trukti ilgiau. Dėl to, kad šių VP apskaita vyksta aukščiausiu centrinio depozitoriumo apskaitos lygiu, AB SEB banko bankroto procedūros metu klientui priklausantys VP ir jų skaičius nustatomas greičiau  ir efektyviau.

AB SEB banko bankroto procedūros metu teisė administruoti asmeninę VP sąskaitą, atidarytą kliento vardu centriniame depozitoriume, gali būti perleidžiama kitam sąskaitų tvarkytojui bankui.

naujosios zelandijos vertybinių popierių biržos galimybės

VP panaudojimo rizika VP negali būti panaudoti atsiskaityti už banko vardu savo sąskaita sudarytus VP sandorius, taip pat už banko kitų klientų vardu sudarytus sandorius, jei nėra gaunamas išankstinis kliento sutikimas.

Centrinis depozitoriumas negali naudotis jam nepriklausančiais VP, išskyrus atskirus atvejus, kai yra gaunamas išankstinis tarpininko AB SEB banko ir jo klientų sutikimas.

naujosios zelandijos vertybinių popierių biržos galimybės

Įkainiai Netaikomi VP sąskaitos atidarymo ir tvarkymo kiekvieną  mėnesį įkainiai. Visi šios VP sąskaitos įkainiai yra skelbiami Taikomi VP sąskaitos atidarymo ir tvarkymo  kiekvieną mėnesį įkainiai. Visi šios VP sąskaitos įkainiai yra skelbiami.

naujosios zelandijos vertybinių popierių biržos galimybės