Lemia universiteto tyrimų strategiją


Skaityti tyrimo   ataskaitą anglų k.

lemia universiteto tyrimų strategiją

Tematinė ataskaita Dirbantys studentai Europoje Tematinėje atskaitoje pateikiama išsami informacija apie studentus, kurie derina studijas ir apmokamą darbą.

Apžvalga leidžia palyginti dirbančių studentų sąlygas skirtingose aukštojo mokslo sistemose Europoje bei atskleidžia įvairialypį darbo studijų metu poveikį studijų procesui bei studentų pasitenkinimui studijomis.

Skaityti tyrimo ataskaitą anglų k.

VU SA | Strategija

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje Tyrimo ataskaita Tyrimu siekiama atskleisti suinteresuotųjų šalių identifikuojamas mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius. Apklausoje dalyvavo tyrėjai, dirbantys aukštojo mokslo institucijose, ir verslo įmonių, vykdančių MTEP veiklas, vadovaujantys asmenys. Rezultatai parodė, kad šių aspektų atžvilgiu, pertvarkos padarinius sujungti institutai vertina palankiau nei integruotį į universitetus.

Apklausoje dalyvavo darbuotojai. Skaityti ataskaitos santrauką. Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų potencialo apžvalga Lietuvos lemia universiteto tyrimų strategiją mokslinių tyrimų institutų potencialo apžvalgoje pateikiama informacija apie institucijų: žmogiškuosius išteklius mokslininkus, doktorantus, jų pasiskirstymą pagal amžių, darbą keliose darbovietėsefinansavimą valstybiniams institutams tenkanti biudžeto asignavimų dalis ir jos sandarakonkursinio finansavimo ir ūkio subjekto užsakymų apimtys ir mokslo rezultatus dalyvavimų tarptautinėse mokslo programose statistika ir m.

Skaityti tyrimo ataskaitą. Užsienio studentai: ar gebame pritraukti mokytis, o įgijusius išsilavinimą išlaikyti Lietuvoje? Apžvalgos tikslas yra išnagrinėti, kiek bei kokių užsieniečių Lietuvai pavyksta pritraukti studijuoti šalyje, o įgijus aukštą kvalifikaciją — pasilikti dirbti.

HUMANITARINIAI MOKSLAI VISUOMENĖS KULTŪROS PLĖTROJE

Skaityti apžvalgą. Vidutiniai dėstytojų ir tyrėjų atlyginimai Mokslo ir studijų stebėsenos analizės centras atlieka valstybinių mokslo ir studijų institucijų darbuotojų atlyginimų tyrimą.

Kadangi tas pats asmuo gali dirbti keliose darbovietėse, o ir toje pačioje darbovietėje gali užimti kelias skirtingas pareigybes, asmeniui buvo priskirta pagrindinės darbovietės pagrindinė pareigybė.

Šios šalies pavyzdys pasaulyje aptarinėjamas kone plačiausiai: švedų strategija turėjo rimtų argumentų Nuoroda nukopijuota aA Pagal Oksfordo universiteto sukurtą Vyriausybių priemonių griežtumo indeksą, leidžiantį palyginti COVID kontekste skirtingų valstybių įvestų suvaldymo priemonių griežtumą, Švedija išsiskiria ne tik kaip taikanti vienas švelniausių priemonių Europoje, bet ir visame pasaulyje.

Būklė Lietuvos studijos, mokslas ir inovacijos m. Šių metų leidinio teminė dalis skirta išryškinti Lietuvos studijų, mokslo ir inovacijų stipriąsias puses. Sumanios specializacijos pažangos pirmoji ataskaita Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras pateikia pirmąją Sumanios specializacijos pažangos stebėsenos ataskaitą. Leidinys yra skirta mokslo, technologijų ir inovacijų politikos formuotojams bei įgyvendintojams, mokslo ir švietimo institucijų tyrėjams bei administratoriams, verslo atstovams, taip pat ir kitiems asmenims, kuriems yra aktuali prioritetinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų šalyje raida.

Mokslo ir studijų institucijų kolegijų potencialo analizė Mokslo ir studijų stebėsenos ir lemia universiteto tyrimų strategiją centro analizėje pateikiamas skaičiavimais grįstas Lietuvos kolegijų potencialas. Regioninės švietimo ir mokslo būklės apžvalgos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras pristato regionines švietimo ir mokslo būklės apžvalgas. Jose pateikiama informacija apie VilniausKaunoKlaipėdosŠiauliųPanevėžioAlytausMarijampolės ,  Utenos savivaldybių demografinę situaciją, švietimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo situaciją.

Būklė Lietuvos studijos ir mokslas Parengtoje apžvalgoje susisteminta naujausia informacija, atspindinti Lietuvos prekybos strategijos problemos ir studijų būklę m.

lemia universiteto tyrimų strategiją

Pristatomi — m. Išskiriami pagrindiniai Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms kylantys iššūkiai ir juos pagrindžiančios tendencijos.

Pateikiama lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos studijų, dvejetainio pasirinkimo bičiulių apžvalga ir inovacijų sistemų apžvalga.

Apžvelgiamas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų — kolegijų, universitetų ir mokslinių tyrimų institutų — tinklas. Pristatomi baziniai mokslo ir studijų apmokestinimas akcijų pasirinkimo sandoriai vokietija. Remiamasi oficialiąja statistika, registrų duomenimis, teisės aktais, — m.

MOSTA atliktais teminiais tyrimais, oficialiai pateiktomis ekspertinėmis įžvalgomis. Bendrasis priėmimas į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro analizėje pateikiama informacija apie m.

Analizuojama pasirinkimo strategijų tipai studentų stojimo balo vidurkiai ir svyravimai skirtingose aukštosiose mokyklose, taip pat analizuojama priėmimo rezultatai į pedagogines ir IT krypčių studijas. Lietuvos švietimas skaičiais Mokslas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostato, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą MTEP Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys.

Studijos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita.

Leidinyje pateikti Lietuvos statistikos departamento, Europos Sąjungos statistikos tarnybos EurostatoŠvietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinio studijų fondo, Studijų kokybės vertinimo centro, Švietimo valdymo informacinės sistemos, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, Nacionalinio egzaminų centro duomenys.

Leidinys skirtas politikams, sprendimų priėmėjams, aukštojo mokslo institucijoms ir plačiajai visuomenei. Mokslo ir studijų institucijų universitetų potencialo analizė Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro analizėje pateikiamas skaičiavimais lemia universiteto tyrimų strategiją mokslo ir studijų potencialas.

Nauji projektai

Kas, kada ir kodėl nutraukia studijas? Taip pat pranešime pateikiamos galimos studijų nutraukimo priežastys, matomos iš studentų apklausų, pavyzdžiui, studijų kokybės vertinimas, finansiniai sunkumai, darbas studijų metu. Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir tyrėjų darbo užmokesčio tyrimas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Mosta analitikai dar šių metų pavasarį atliko jaunųjų dėstytojų ir tyrėjų atlyginimo ir užimamo etato dydžių analizė.

ŠU senato posėdžio protokolo Nr. SP nutarimu Nr. SP-6 nutarimais Nr. Jungtinėse gamtos ir technologijos mokslų sričių komandose bendradarbiaujama dalyvaujant tarptautinėse programose, taip pat vykdant Lietuvos ir užsienio verslo MTEP užsakymus. Mokslininkų grupės siekia kurti inovacijas, kurios ilgalaikėje perspektyvoje turėtų poveikį regiono ir visos šalies konkurencingumui.

Pasak Mosta analitikų, tyrimas atskleidė tik vieną nedidelę, bet jaunųjų dėstytojų ir tyrėjų motyvacijai svarbią sritį — atlyginimų vidutinius dydžius. Analizei buvo panaudota m. Lietuvos sumanios specializacijos strategijos kūrimo procesas Apžvalgoje anglų kalba pristatomas Lietuvos sumanios specializacijos strategijos rengimo procesas, detalizuojami žingsniai, vertintos mokslo ir ūkio sritys, šių vertinimų rezultatai.

lemia universiteto tyrimų strategiją

Plačiau Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimas yra viena iš dviejų Aukštųjų mokyklų išorinio lemia universiteto tyrimų strategiją dalių.

Antroji išorinio vertinimo dalis — aukštosios mokyklos veiklos vertinimas, ją atlieka Studijų kokybės vertinimo centras.

  1. Tyrimų sritys - ISM
  2. Liuksemburge vyko seminaras apie aukštojo mokslo institucijas - technobilis.lt

Išvados apie aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams: Klaipėdos valstybinė kolegija ; Šv. Ignaco Lojolos kolegija Archyvas m.

Lietuvos studijų būklės apžvalga Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro MOSTA parengtoje apžvalgoje apibendrinama naujausia informacija, atspindinti Lietuvos studijų būklę ir tendencijas finansavimo ir valdymo, studijų kokybės, prieinamumo ir tarptautiškumo srityse.

Papildomai nagrinėjama studijų kokybės tematika. Čia didelis dėmesys skiriamas studentų pasirengimui studijoms, suinteresuotųjų šalių pateikiamiems studijų kokybės vertinimams ir studijų rezultatams: absolventų įgyjamoms kompetencijoms ir integracijai darbo rinkoje. Lietuvos mokslo būklės apžvalga Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro MOSTA leidinyje siekiama atsakyti į klausimus, kokia Lietuvos mokslo būklė tarptautiniame kontekste, kurlink geografiškai krypsta ir į ką labiau orientuoti Lietuvos mokslininkai.

Remiantis naujausiais prieinamais statistiniais duomenimis ir kita informacija nagrinėjama Lietuvos mokslo, technologijų ir eksperimentinės plėtros finansavimas, tyrėjų skaičius ir įvairovė, mokslinių tyrimų infrastruktūra, mokslinė veikla ir jos rezultatai Europos Sąjungos kontekste. Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalgoje pristatomi — m.

Šių metų apžvalgoje tradiciškai nagrinėjami stojančiųjų prioritetų pokyčiai studijų sričių, studijų programų bei aukštosios mokyklos pasirinkimo atžvilgiu. Taip pat detaliai apžvelgiami studijų finansavimo tipai, kuriais stojantieji galėjo pasinaudoti m. Mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas.