2 barų prekybos sistema, Vilnius - Paslaugos


2 barų prekybos sistema

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo; 4.

  • kompiuterinės kasos sistemos. technobilis.lt
  • Adresas: Savanorių pr.
  • Vilnius - Paslaugos
  • Presta – restoranų prekybos apskaitos sistema

Įmonė, norinti papildyti licenciją keičiant prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, prekybos alkoholiniais gėrimais laiką per Interesantų aptarnavimo skyrių pateikia: 4. Daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą kuriame turi būti nurodyta licencijos prašytojo numatoma vykdyti veiklos rūšis ir prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.

2 barų prekybos sistema

Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus; 4.

Dokumentą išrašą iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos, arba 2 barų prekybos sistema kvitą, kuriuose būtų matomas įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskaitą—faktūrą, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.

2 barų prekybos sistema

Valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie gyvenamojo namo patalpų savininkus ir daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus pažymą apie neprivatizuotų butų nuomininkus, jeigu prekybos vieta įrengta gyvenamajame name; 5. Įmonė, norinti papildyti licenciją pakeitus sandėlio adresą pateikia paraišką. Licencijavimo ir leidimų skyrius, gavęs prašymą papildyti licenciją pakeičiant prekybos vietos adresą, patikrina ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

Papildoma informacija.

2 barų prekybos sistema